loader

Obszary praktyki

Umowy handlowe i inwestycyjne, nieruchomości

Od początku istnienia naszej Kancelarii reprezentujemy Klientów w negocjowaniu kontraktów handlowych i umów inwestycyjnych. Z korzyścią dla naszych Klientów reprezentowaliśmy zarówno inwestorów kapitałowych, jak i właścicieli spółek poszukujących wsparcia kapitałowego przy szeregu negocjacji, przejęć i połączeń spółek. Niewiele jest sfer aktywności gospodarczej, w których prawnicy naszej Kancelarii nie udzielali wsparcia prawnego jednej ze stron transakcji. Posiadamy unikalne doświadczenie w sferze prawa nowych technologii oraz prawa Internetu.

Od lat doradzamy Klientom w rozwiązywaniu problemów prawnych związanych z inwestowaniem w nieruchomości na terenie Polski jak i w spółki z siedzibą w Polsce posiadające tutaj nieruchomości. Pomagamy również naszym Klientom w wyjaśnianiu stanów prawnych nieruchomości, ich odzyskiwaniu, jak również w uzyskiwaniu godziwych odszkodowań za nieruchomości przejęte na cele publiczne. W zakresie usług prawnych dotyczących nieruchomości zarówno świadczymy konsultacje i doradztwo, jak i reprezentujemy klientów przy umowach dotyczących przenoszenia własności nieruchomości lub korzystania z nich, a także w postępowaniach administracyjnych i w postępowaniach sądowych przed sądami administracyjnymi, a także powszechnymi.

Prawo korporacyjne

Posiadamy wieloletnie i unikalne doświadczenie w doradzaniu Klientom w codziennym funkcjonowaniu ich przedsiębiorstw i spółek, a także akcjonariuszom i udziałowcom w zabezpieczeniu ich praw korporacyjnych w spółkach. Doradzaliśmy i doradzamy spółkom giełdowym, funduszom inwestycyjnym, dużym przedsiębiorcom i inwestorom prywatnym, gminom, szpitalom, a także średnim i dopiero rozwijającym się podmiotom gospodarczym w zabezpieczeniu od strony prawnej prawidłowego funkcjonowania ich biznesów, w unikaniu zbędnych sporów i wygrywaniu tych sporów, których nie da się uniknąć.

Proces cywilny, gospodarczy i rodzinny

Od kilku lat reguły na jakich toczą się procesy cywilne i gospodarcze zostały ujednolicone. Reprezentujemy zarówno osoby prawne, jak i zwykłych ludzi w dochodzeniu Ich praw przed sądami powszechnymi i polubownymi, pomagamy w osiąganiu porozumienia poza sądem. Specjalizujemy się w trzech rodzajach sporów sądowych, tych wynikających z umów, a także tych, które wynikają z czynów niedozwolonych lub bezpodstawnego wzbogacenia. Z uwagi na to, że spory na gruncie życia rodzinnego mają ogromne znaczenie dla naszych Klientów od lat doradzamy im również w sprawach rodzinnych o charakterze majątkowym i niemajątkowym.

Nasi prawnicy są znani ze skutecznego i etycznego, jak również wytrwałego reprezentowania Klientów. Uzyskaliśmy w swoim czasie najwyższe w Polsce zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych, jako pierwsi doprowadziliśmy do uznania jurysdykcji sądów polskich w sprawach przeciwko Google, doprowadziliśmy do uzyskania najwyższych odszkodowań od PZPN, reprezentowaliśmy szereg osób w procesach wynikłych z błędów medycznych i z odmowy zapłaty odszkodowań przez zakłady ubezpieczeń. Byliśmy w stanie skutecznie dochodzić odszkodowań nawet przeciwko członkom mafii, wtedy kiedy pomocy potrzebowało oszukane przez nich przedsiębiorstwo. Byliśmy uznawani przez ekspertów i przez prasę za autorów najskuteczniejszych rozwiązań w najtrudniejszych procesach.

Prawo zamówień publicznych i prawo własności intelektualnej

Nasza Kancelaria od lat posiada skuteczną i doświadczoną praktykę doradztwa przy transakcjach zawieranych w ramach zamówień publicznych, przy czym jako doradcy i pełnomocnicy znamy zarówno punkt widzenia zamawiających, jak i uczestników tych postępowań. Uczestniczymy zarówno w przygotowaniu tych postępowań ze strony podmiotów prawa publicznego, jak i w przygotowaniu ofert ze strony naszych Klientów.

Od lat również uczestniczymy z powodzeniem w doradzaniu Klientom w sprawach z zakresu prawa własności przemysłowej i prawa autorskiego. Pierwsze sukcesy odnosiliśmy w tych sprawach przed Sądem Najwyższym jeszcze w latach 90-tych minionego stulecia. Od tego czasu praktyka prawa własności intelektualnej jest stale rozwijana.

Prawo karne

Prawnicy naszej Kancelarii specjalizują się w reprezentowaniu pokrzywdzonych w procesach karnych, często w związku z dochodzeniem odszkodowań od sprawców przestępstw, jak również w obronie tzw białych kołnierzyków, czyli przedsiębiorców, menedżerów i urzędników, którzy zostali uwikłani w spory prawne o charakterze karnym. Dzięki wnikliwej znajomości tej sfery prawa oraz praktyki nasi Klienci, którym doradzamy zarówno w ich sprawach biznesowych , jak i prywatnych unikają ryzyka bycia posądzonymi o czyny zabronione.